اخبار


Jun20
چگونگی احتساب خدمت سربازی در سوابق بیمه‌ای

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سیروس نصیری در این خصوص گفت: به استناد قانون اص...

ادامه...

Jun20
الزام پرداخت حق‌بیمه برای بیمه‌شدگان بیش از یک شغل

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، طبق ماده 34 قانون تأمین‌اجتماعی درصورتی که بیمه...

ادامه...

Jun20
پرداخت حق بیمه کارگران، تکلیف کارفرماست

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب با اعلام این مطلب افزود:کارفرما موظ...

ادامه...

Jun20
شرایط قانونی شناسایی و نامنویسی بیمه‌شدگان

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی ، انجام تمامی تعهدات قانونی سازمان تأمین‌اجتماعی...

ادامه...

Jun20
شرایط بیمه ایرانیان خارج از کشور تصویب و ابلاغ شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر سید تقی نوربخش با بیان این خبر، افزود: همو...

ادامه...

Jun20
مقررات بیمه ای مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر این اساس در صورتی که معامله کارگاه بدون اخذ ...

ادامه...

Jun20
مقررات پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی (اروتزوپروتز)به بیمه شدگان

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بر این اساس بیمه...

ادامه...